TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực: Quản lý tổng hợp rác thải rắn sinh hoạt bao gồm phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng cách hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt và góp phần giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ra đại dương

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngày 4/2/2020, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chiều ngày 09/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Câu lạc bộ Green Hero tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Chương trình thí điểm mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.