Trang chủ / Liên hệ

Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường

Địa chỉ:
57 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3537929
Email:
ccbvmt@danang.gov.vn
Website:
ccbvmt.danang.gov.vn